Preddiplomski-sveucilisni-studij-strojarstva

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ STROJARSTVA

Kvote za upis:

Upisna kvota za državljane RH i EU – redoviti studenti: 120
Upisna kvota za državljane RH i EU – izvanredni studenti: 20
Upisna kvota za strane državljane – redoviti studenti: 3
Upisna kvota za dijasporu (Hrvate izvan RH) – redoviti studenti: 5

Bodovanje pri upisu:

Prosjek svih ocjena srednje škole: 40%

Državna matura:

Obvezni dio:
Matematika (A razina): 30%
Hrvatski jezik (B razina): 7,5%
Strani jezik (B razina): 7,5%
Izborni dio:
Fizika: 15%
Po završetku studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka strojarstva (univ. bacc. ing. mech.)

CILJEVI

Sveučilišni prijediplomski studij strojarstva pripremat će studente za sveučilišni diplomski studij strojarstva, ali će im pružati i mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima. Studij ima za cilj osposobljavanje studenata za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja iz strojarstva, prepoznavanje, oblikovanje i rješavanje problema iz prakse, primjenu drugih stečenih znanja iz tehnike, matematike i računarstva, korištenje suvremenih inženjerskih alata, razumijevanje timskog rada i učinkovite komunikacije, razumijevanje etičnosti i etičke odgovornosti te razumijevanje utjecaja inženjerskih rješenja na društvo i okolinu.

Završeni student ovog studija mora biti sposoban uključiti se u kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj te posjedovati šire obrazovanje (poznavanje tema izvan tehnike).

Odluči li se student za nastavak studija, on će moći upisati sveučilišni diplomski studij strojarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odnosno isti takav studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Trajanje studija

3 godine

4 STUDIJA, 1 MISIJA

Prijavi se ovdje!
diplomski-studij-strojarstva

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ STROJARSTVA

Po završetku studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar inženjer / sveučilišna magistra inženjerka strojarstva (univ. mag. ing. mech.).

CILJEVI

Sveučilišnim diplomskim studijem strojarstva studenti stječu potrebna usko-specijalistička znanja iz navedenih područja te su time osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Stječu se nova specijalistička znanja iz strojarstva i sposobnost njegove primjene, kao i poznavanje i primjenu drugih specijalističkih znanja iz tehnike, matematike i računarstva. Studenti usvajaju sposobnost kontinuiranog obrazovanja i samoobrazovanja, sposobnosti samostalnog istraživanja, otkrivanja novih znanja, pripreme i izvođenja eksperimenata, te tumačenja podataka. Studijem se stječu znanja i kompetencije potrebne za projektiranje novih sustava, komponenata ili procesa, te učinkovito djelovanje u ulozi vođe tima. Studijski program sličan je programima studija na inozemnim visokim učilištima uz postizanje specifičnih zahtjeva sredine za koju se prvenstveno školuju kadrovi na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U studijski program ukomponirane su preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnost pri studiranju i priznavanju diploma.

Na ovom studiju omogućena je specijalizacija u jednom od sljedećih područja:

  • Konstruiranje i mehatronika
  • Računarska mehanika i inženjerstvo
  • Industrijsko i proizvodno inženjerstvo
  • Termotehnika
  • Procesno i energetsko strojarstvo
  • Brodostrojarstvo
  • Inženjerstvo materijala

Trajanje studija

2 godine