uvjeti upisa na studij brodogradnje

SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ BRODOGRADNJE

Kvote za upis:

Upisna kvota za državljane RH i EU – redoviti studenti: 35
Upisna kvota za državljane RH i EU – izvanredni studenti: 15
Upisna kvota za strane državljane – redoviti studenti: 2
Upisna kvota za dijasporu (Hrvate izvan RH) – redoviti studenti: 5

Bodovanje pri upisu:

Prosjek svih ocjena srednje škole: 40%

Državna matura:

Obvezni dio:
Matematika (B razina): 30%
Hrvatski jezik (B razina): 7,5%
Strani jezik (B razina): 7,5%
Izborni dio:
Fizika: 15%
Po završetku studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer brodogradnje, odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka brodogradnje (univ. bacc. ing. nav. arch.)

CILJEVI

Sveučilišni prijediplomski studij brodogradnje pripremat će studente za sveučilišni diplomski studij brodogradnje, ali će im pružati i mogućnost zapošljavanja na odgovarajućim stručnim poslovima. Na prijediplomskom studiju brodogradnje polaznicima će se u razumnoj količini i na dovoljno visokoj razini davati znanje iz temeljnih tehničkih sadržaja s jedne strane, te iz glavnih brodograđevnih sadržaja s druge strane, kako bi u svojoj radnoj praksi, kao i u svom daljnjem stručnom i znanstvenom usavršavanju, uvijek bili na razini postavljenih zadataka. Svojim opsegom i sadržajem ovaj će studij polazniku davati potrebnu širinu stručnih znanja koja ga po završetku studija osposobljava za samostalan rad, odnosno za rad u stručnim timovima u bilo kojem segmentu brodograđevne struke.

Završeni student ovog studija mora biti sposoban uključiti se u kontinuirano obrazovanje i profesionalni razvoj, te posjedovati šire obrazovanje (poznavanje tema izvan tehnike).

Odluči li se student za nastavak studija, on će moći upisati sveučilišni diplomski studij brodogradnje na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, odnosno isti takav studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj.

Trajanje studija

3 godine

4 STUDIJA, 1 MISIJA

Prijavi se ovdje!
uvjeti upisa na studij brodogradnje

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI  STUDIJ BRODOGRADNJE

Po završetku studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar inženjer, odnosno sveučilišna magistra inženjerka brodogradnje (univ. mag. ing. nav. arch.)

CILJEVI

Na sveučilišnom diplomskom studiju brodogradnje osposobljavat će se budući stručnjaci koji će raditi na poslovima i zadacima projektiranja i konstruiranja različitih vrsta i tipova plovnih objekata, razvoja i vođenja tehnoloških procesa, poglavito gradnje i održavanja plovnih objekata i objekata morske tehnologije, zatim na poslovima klasifikacijskih i nadzornih institucija, te drugim poslovima u širem području brodogradnje i inženjerstva morske tehnologije, odnosno pomorstva.

Ovaj studijski program nudi specijalizaciju u sljedećim područjima:

  • Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata
  • Tehnologija i organizacija brodogradnje

Studijski program slijedi preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnosti pri studiranju te postupke priznavanja diploma.

Trajanje studija

2 godine