SVEUČILIŠNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ MEHATRONIKE I ROBOTIKE

Kvote za upis:

Upisna kvota za državljane RH i EU – redoviti studenti: 30
Upisna kvota za državljane RH i EU – izvanredni studenti: 10
Upisna kvota za strane državljane – redoviti studenti: 3
Upisna kvota za strane državljane – izvanredni studenti: 3

Bodovanje pri upisu:

Prosjek svih ocjena srednje škole: 30%

Državna matura:

Obvezni dio:
Matematika (A razina): 40%
Hrvatski jezik (Jedinstvena ili B razina): 7,5%
Strani jezik (B razina): 7,5%
Izborni dio:
Fizika: 15%
Po završetku studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike i robotike (univ. bacc. ing. mech.)

CILJEVI

Sveučilišni prijediplomski studij mehatronike i robotike pruža studentima temeljna znanja i vještine potrebne za daljnje studiranje na sveučilišnom diplomskom studiju mehatronike i robotike, ali i kompetencije i vještine nužne za zapošljavanje na stručnim poslovima. Kroz program, studenti će steći znanja iz programskih jezika poput Pythona i C-a, upoznati se s tehnologijama 3D modeliranja, skeniranja i printanja te razviti predznanja za razvoj i konstrukciju mehatroničkih i robotskih sustava. Također, naučit će razvijati algoritme za upravljanje robotima i mehatroničkim sustavima prema specifičnim zahtjevima uređaja ili procesa. Na višim godinama studija, studenti će se baviti temama poput robotskih manipulatora, mobilnih i industrijskih robota.

Studij ima za cilj osposobiti studente za primjenu temeljnih i specijalističkih znanja iz strojarstva, rješavanje praktičnih problema, primjenu znanja iz tehnike, matematike i računarstva, korištenje suvremenih inženjerskih alata te razvijanje vještina timskog rada, učinkovite komunikacije, etičnosti i etičke odgovornosti. Studenti će također razviti svijest o utjecaju inženjerskih rješenja na društvo i okolinu.

Studenti koji završe ovaj studij steći će znanja iz različitih područja kao što su elektrotehnika, strojarstvo i računarstvo, te imati mogućnost stjecanja dodatnih mikrokvalifikacija odabirom skupina izbornih predmeta. To će im omogućiti zapošljavanje u širokom spektru tvrtki. Primjerice, moći će raditi na poslovima industrijske automatizacije, robotike, automatizacije postrojenja i procesa, programiranja industrijskih računala te integracije mehaničkih, električnih i upravljačkih sustava.

Odluči li se student za nastavak studija, moći će upisati sveučilišni diplomski studij strojarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci ili sličan studij na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj. U pripremi je i Sveučilišni diplomski studij mehatronike i robotike na Tehničkom fakultetu u Rijeci kako bi studenti koji završe prijediplomski studij mehatronike i robotike mogli nastaviti svoje obrazovanje na diplomskoj razini.

Trajanje studija

3 godine

5 STUDIJA, 1 MISIJA

Prijavi se ovdje!